RAHAT TAKAISIN TAKUU

Polkuhurmio maksaa Buff Trail Tour Finland- osakilpailuihin tähtäävien juoksukoulujen osallistumismaksun takaisin, mikäli asiakas ei pääse tavoitteeseen Polkuhurmion antamien ohjeiden ja harjoitusohjelman avulla.

Rahojen takaisin maksamisen edellytyksenä asiakkaan pitää pystyä näyttämään toteen (esim. sykemittarin avulla), että hän on toiminut Polkuhurmioin antamien ohjeiden ja ”karkean” harjoitusohjelman mukaan.

Takuu ei ole voimassa mikäli asiakas joutuu jättämään tavoitteena olevan kilpailun väliin Polkuhurmiosta riippumattomista syistä. Esimerkiksi sairastuminen tai vamman aiheuttama pois jäänti.

Mikäli asiakas joutuu jättämään juoksukoulun kesken vamman takia, siitä vaaditaan lääkärintodistus ja mahdollinen rahanpalautus lasketaan suhteessa siihen missä vaiheessa juoksukoulu on menossa. Rahaa ei makseta takaisin mikäli kyseessä on noin kuukaudessa levolla paraneva vamma, esimerkiksi nilkan nyrjähdys tai muu vastaava tapaturma.

Koulun keskeyttämiset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

POLKUHURMIO EI VAKUUTA OSALLISTUJIA, JOKAINEN OSALLISTUU OMALLA VASTUULLA.

Polkuhurmiolla on vastuuvakuutus.

Suosittelemme ottamaan vapaa-ajan vakuutuksen joka kattaa harjoituksissa ja polkujuoksukilpailuissa mahdolliset loukkaantumiset, esim nilkan nyrjähdys.